لینکهای مهم:

 

Antivirus Updates: (بروز رسانی آنتی‌ویروسها)

 

معرفی دانشکده

  - اتوماسیون اداری

 

 

معرفی مرکز کامپیوتر

  - اتوماسیون آموزشي، پژوهشی و دانشجویی

معرفی صندوق جمعیت ملل متحد

  - سامانه اداری - مالی دانشگاه شیراز

مركز تحقيقات اقتصادي

  - پست الکترونیک دانشگاه شیراز

همایش ها

  - سامانه تغذیه دانشگاه شیراز(قدیم)

پژوهشکده تحول و ارتقا علوم انسانی و اجتماعی

  - مشاهده‌ی فیش حقوقی

 Iranian Journal of Economic Studies

بانکداری الکترونیک بانک ملت

خدمات:

 

 

نرمافزارهای جدید:

 

     - قرآن

پایگاه‌های اطلاعاتی:

 

 

     - پست الکترونیک rose@

 -  کتابخانهی مرکزی و مرکز اسناد

 

 

     - دریافت نرم‌افزار

   - مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

    

   - کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز

لینکهای کاربران محلی:

    

     - اعتبار چاپ

     

     - تغییر کلمه‌ی عبور

موتورهای جستوجو:

دانشگاه شیراز

وضعیت آب و هوای شهر شیراز

      - صورت حساب تلفن همراه

 

سایت ارم را صفحه‌ی خانگی خود کنید!

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Last Update: September 01, 2015

By: M.J. FarshidianZadeh