پیوندهای مهم:

 

Antivirus Updates: (بروز رسانی آنتی‌ویروسها)

 

معرفی دانشکده

  - دانشگاه شیراز

 

 

معرفی مرکز کامپیوتر

  - سامانه مکاتبات اداری 

معرفی صندوق جمعیت ملل متحد

  - سامانه مکاتبات اداری - قدیم

مركز تحقيقات اقتصادي

  - سامانه آموزشي، پژوهشی و دانشجویی

همایش ها

  - سامانه اداری - مالی دانشگاه شیراز

همایش ملی تغییرات خانواده - 1395

  - پست الکترونیک دانشگاه شیراز

پژوهشکده تحول و ارتقا علوم انسانی و اجتماعی

  - سامانه شماره تلفنهای دانشگاه شیراز

 Iranian Journal of Economic Studies

  - سامانه بررسی وضعیت حساب اینترنتی

 

نرمافزارهای جدید:

 

مجله پیشرفتهای حسابداری

  - سامانه آزمون برخط دانشگاه شیراز

 

 

پیوندهای جانبی:

  - سامانه راهنمای خدمات شبکه دانشگاه

 

 

     - قرآن

  - ورود به اینترنت | خروج از اینترنت

     - پست الکترونیک دانشکده: rose@

پایگاه‌های اطلاعاتی:

پیوندهای کاربران محلی:

 - کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد

     - اعتبار چاپ

    

     - دریافت نرم‌افزار (دانشکده)

     

     - مرکز دانلود دانشگاه شیراز (محلی)

پیوندهای مفید:

موتورهای جستوجو:

بانکداری الکترونیک بانک ملت

وضعیت آب و هوای شهر شیراز

صورت حساب تلفن همراه

 

سایت ارم را صفحه‌ی خانگی خود کنید!

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Last Update: November 27, 2018

By: M.J. FarshidianZadeh