لینکهای مهم:

 

Antivirus Updates: (بروز رسانی آنتی‌ویروسها)

 

معرفی دانشکده

  - سامانه مکاتبات اداری

 

 

معرفی مرکز کامپیوتر

  - سامانه آموزشي، پژوهشی و دانشجویی

معرفی صندوق جمعیت ملل متحد

  - سامانه اداری - مالی دانشگاه شیراز

مركز تحقيقات اقتصادي

  - پست الکترونیک دانشگاه شیراز

همایش ها

  - سامانه شماره تلفنهای دانشگاه شیراز

پژوهشکده تحول و ارتقا علوم انسانی و اجتماعی

  - سامانه بررسی وضعیت حساب اینترنتی

 Iranian Journal of Economic Studies

  - ورود به اینترنت | خروج از اینترنت

خدمات:

بانکداری الکترونیک بانک ملت

 

نرمافزارهای جدید:

 

     - قرآن

پایگاه‌های اطلاعاتی:

 

 

     - پست الکترونیک rose@

 - کتابخانهی مرکزی و مرکز اسناد

 

 

     - دریافت نرم‌افزار (محلی)

   - مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

     - مرکز دانلود دانشگاه شیراز (محلی)

    

لینکهای کاربران محلی:

     

     - اعتبار چاپ

موتورهای جستوجو:

     - سامانه آزمون برخط دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

وضعیت آب و هوای شهر شیراز

      - صورت حساب تلفن همراه

 

سایت ارم را صفحه‌ی خانگی خود کنید!

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Last Update: November 29, 2015

By: M.J. FarshidianZadeh