تقویم همایش‌های علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

همایش ملی تغییرات خانواده و چالشهای آن در ایران - 7 و 8 اردیبهشت 1395
همایش ملی تبیین الگوی مدیریت بومی در ایران - 6 اسفند 1393
همایش ملی گردشگری معاصر - 7 و 8 خرداد 1393
دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران - 24 و 25 اردیبهشت 1393
همایش سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان - 23 و 24 مرداد 1392
همایش شناسایی راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار و تلاش در استان فارس  - 13 و 14 آذر  1391