چهارمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران

4th Iranian Tax and Fiscal Policies Conference

 
 صفحه‌ی اصلی

 

با محوريت:

«طرح تحول اقتصادی، نظام مالياتی و عدالت مالیاتی»

 

شيراز - دانشگاه شيراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

6 بهمن 1389

 

مکان برگزاری همایش: چهار راه حافظیه،

سازمان اسناد و مدارک ملی فارس، سالن شهید دستغیب

 

محل اسکان: خیابان زند، هتل بین‌المللی پارس

 

        

پوستر همایش

 

 دبيرخانه همايش: شيراز- پرديس ارم- دانشگاه شيراز- دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعی،

 مركز تحقيقات اقتصادی - تلفن 6263091-0711، نمابر: 6285912-0711

eMail: taxconf4@rose.shirazu.ac.ir

 فراخوان
 شورای سیاستگذاری
 کمیته‌ی علمی
 کمیته‌ی اجرایی
 پیگیری مکاتبات
 برگزارکنندگان و حامیان
 تقویم همایش

 پنجمین جشنواره

 پزوهشهای برتر مالیاتی

 راهنمای تدوین مقاله

Copyright © 2010. All rights reserved.
Design & Develop by Computer Center of  College of Economics, Management and Social Sciences | Shiraz University  | 
Contact Info

Last Update: 2013/12/09 08:33 +0330